Interview s viceprezidentkou pre vzťahy s verejnosťou Toastmasters Košice

Sériu rozhovorov s vedením klubu Toastmasters Košice uzatvára Mirka, viceprezidentka pre vzťahy s verejnosťou. Prečítajte si, čo ju motivovalo vstúpiť do klubu.

Interview

1. Ako si sa dozvedela o Toastmasters?

Počúvala som podcast Tima Ferrissa so Susan Cain (Šou Tima Ferrissa - Ako prekonať strach a prijať tvorivosť / The Tim Ferriss Show - How to Overcome Fear and Embrace Creativity). Susan tam rozprávala o svojom strachu z verejného vystupovania, ktorý trápi aj mňa. Spomenula tiež, ako nechcela, aby jej strach bránil v tom, čo chce robiť. A aké je dôležité postupne sa vystavovať tomu, z čoho máme strach - aby to časom pre nás nebol paralyzujúci problém. Hovorila o tom, že jej v tom veľmi pomohol Toastmasters.

Pamätám sa, ako som si povedala, že to je skvelá vec, a že bolo by super, keby to bolo aj u nás. Tak som začala hľadať na internete - a našla som :)

2. Prečo si šla do vedenia?

Chcela som sa naučiť niečo nové. A vrátiť Toastmasters niečo späť, pretože vďaka Toastmasters rastiem a stáva sa zo mňa lepší človek.

Chcem pomôcť rozšíriť povedomie o Toastmasters medzi ľuďmi, pretože náš klub by mohol pomôcť aj ďalším ľuďom. Len možno ešte nevedia, že niečo také v Košiciach máme.

3. Vieš uviesť jeden konkrétny príklad, kde ti Toastmasters pomohol v reálnom živote?

Menej sa bojím. Určite ste už boli na nejakej prednáške alebo prezentácii. Na konci sa prednášajúci vždy opýta publika, či má nejaké otázky. Predtým by som sa nikdy neprihlásila, ani keby som nejakú otázku mala.

4. Môžeš uviesť jednu-dve veci, ktoré si o sebe vďaka Toastmasters zistila?

  1. Prekonať svoj strach a vystúpiť z komfortnej zóny je síce ťažké, ale skutočne to dokáže niekoľkonásobne obohatiť môj život.
  2. Ak je niečo, čo by som chcela urobiť, no mám z toho strach, treba to skúsiť. Aj keď si myslím, že mi to nepôjde a že to nedokážem. A nezahodiť tú myšlienku hneď, len na základe predpokladov, pretože moje predpoklady môžu byť nesprávne.