Časté otázky

Čo sú kluby Toastmasters?

Toastmasters Košice je, spolu s ostatnými klubmi na Slovensku, súčasťou Toastmasters International. Sme teda súčasťou medzinárodnej organizácie, ktorá má kluby po celom svete. Misia nášho klubu: „Poskytujeme podporné a pozitívne prostredie, v ktorom členom umožňujeme rozvinúť v sebe rečnícke a líderské zručnosti, čím získajú väčšie sebavedomie a osobnostne rastú.“

Kde sa stretávate?

Počas súčasnej pandemickej situácie sa stretávame online cez platformu Zoom.

Ako často sa stretávate?

Stretnutia prebiehajú každý týždeň. Časovo sú vymedzené na hodinu a pol, od 18:00 do 19:30.

Sú stretnutia prístupné verejnosti?

Každé stretnutie je otvorené pre hostí. Príď sa k nám pozrieť. Si vítaný/á.

Ako sa stať členom?

Odpovede na člestvo ti poskytne viceprezident pre členstvo. Spojíš sa s ním cez náš klubový email.

Čo mi členstvo môže dať?

V klube Toastmasters vieš rásť na dvoch úrovniach: ako rečník a ako líder. Okrem toho, že sa na pódiu naučíš vystupovať za pomoci spätnej väzby, Toastmasters je malá firma/rodina, kde sa naučíš:

  • Viesť ľudí
  • Komunikovať s odlišnými typmi líderských štýlov
  • Organizovať
  • Rozhodovať
  • Predať členstvo
  • A mnoho ďalšieho

V prípade ďalších otázok nás kontaktuj na adrese klub@toastmasterskosice.sk.