Časté otázky

Čo sú kluby Toastmasters?

Toastmasters Košice je, spolu s ostatnými klubmi na Slovensku, súčasťou Toastmasters International. Sme teda súčasťou medzinárodnej organizácie, ktorá má kluby po celom svete. Misia nášho klubu: „Poskytujeme podporné a pozitívne prostredie, v ktorom členom umožňujeme rozvinúť v sebe rečnícke a líderské zručnosti, čím získajú väčšie sebavedomie a osobnostne rastú.“

Kde sa stretávate?

Stretávame sa v Tabačke, v Mid Boxe.

Mid Box sa nachádza na 1. poschodí. Použite schody pri Veľkej sále (schodisko naľavo od toaliet). Keď vyjdete po schodoch, zamierte vľavo. Na to, aby ste sa dostali do Mid Boxu, musíte prejsť cez Black Box.

Ako často sa stretávate?

Stretnutia prebiehajú každé dva týždne. Časovo sú vymedzené na dve hodiny, od 18:30 do 20:30. Spravidla končíme skôr, záleží to od počtu rečníkov.

Sú stretnutia prístupné verejnosti?

Každé stretnutie je otvorené pre hostí. Príď sa k nám pozrieť. Si vítaný/á.

Ako sa stať členom?

Odpovede na člestvo ti poskytne viceprezident pre členstvo. Spojíš sa s ním cez náš klubový email.

Čo mi členstvo môže dať?

V klube Toastmasters vieš rásť na dvoch úrovniach: ako rečník a ako líder. Okrem toho, že sa na pódiu naučíš vystupovať za pomoci spätnej väzby, Toastmasters je malá firma/rodina, kde sa naučíš:

  • Viesť ľudí
  • Komunikovať s odlišnými typmi líderských štýlov
  • Organizovať
  • Rozhodovať
  • Predať členstvo
  • A mnoho ďalšieho

V prípade ďalších otázok nás kontaktuj na adrese klub@toastmasterskosice.sk.