Tvoríme rečníkov a lídrov

Vzdelávanie

Rozvíjaj a zdokonaľuj svoje zručnosti v bezpečnom a podpornom prostredí nášho klubu. Uč sa vlastným tempom na základe princípov, ktoré sa uplatňujú v Toastmasters International od jeho založenia v roku 1924 a:
  • nauč sa rečniť na verejnosti
  • buduj svoje líderské zručnosti
  • maximalizuj svoj potenciál
  • rozvíjaj svoju sieť kontaktov
  • získaj konkurenčnú výhodu v povolaní
  • buduj sebadôveru a sebauvedomenie
So vzdelávacím systémom Pathways vieš získať vyše 300 unikátnych zručností. Aplikuj poznatky na pravidelných stretnutiach a dostaň ich do krvi.

O nás

Stretnutia

Na našich vzdelávacích stretnutiach si môžeš pozrieť, ako funguje výukový proces a zadarmo si vyskúšať základné roly.
Dátum a miesto najbližších stretnutí nájdeš jednoducho na Facebooku:
Pre zobrazenie tohto obsahu potrebuješ internetové pripojenie.
Dátum a miesto najbližších stretnutí nájdeš jednoducho na Facebooku.
Typické miesto stretnutia je v Tabačke na Gorkého 2. Miestnosť Midbox, prípadne Kino:
Pre zobrazenie tohto obsahu potrebuješ internetové pripojenie.
Typické miesto stretnutia je v Tabačke na Gorkého 2. Miestnosť Midbox, prípadne Kino.
Pár pekných večerov počas leta okupujeme Mestský park:
Pre zobrazenie tohto obsahu potrebuješ internetové pripojenie.
Pár pekných večerov počas leta okupujeme Mestský park.

Kontakt