Toastmasters Košice

Toastmasters Košice

Kluby Toastmasters sú určené pre tréning komunikačných, rečníckych a vodcovských zručností. Cieľom je učiť sa praxou, vlastným tempom a pomocou spätnej väzby s priateľskou podporou ostatných členov klubu.

Pomáhame ľuďom naučiť sa rečniť na verejnosti za pomoci mentora.

Rozvíjaj a zdokonaľuj svoje zručnosti v bezpečnom a podpornom prostredí na základe princípov Toastmasters International, ktoré má tradíciu od roku 1924.

Najnovšie príspevky