V klídku, s iskrou, k veci - SPEECHCRAFT

(čítanie na 5 min)

URČITE SEM NECHOĎ!!!

Interview

Hrozí, že začneš rozprávať plynulo, s citom pre pointu a bože chráň aj vtipne. Predstav si tú katastrofu, ktorú to vnáša do života. Ľuďom sa môže zapáčiť ako rozprávaš a budú ti chcieť venovať pozornosť. Ak chceš podstúpiť toto riziko, prejdi si pár riadkov o Speechcrafte.

O čo ide?

Interview

Speechcraft je ultraintenzívne školenie rozvoja rečníckych zručností. Áno, potrebujeme sa oprieť o nejakú tú teoretickú barlu, ale priestor primárne využívame na praktický tréning. Na každom stretnutí venujeme maximum času improvizovaným aj pripraveným prejavom účastníkov. To znamená, že každý účastník absolvuje na každom stretnutí obe formy prejavu(výnimka: na prvom stretnutí samozrejme pripravený prejav nie je). Doma na gauči sa z knihy vystupovať a rozprávať pred ľuďmi jednoducho nenaučíš.

VIP

Interview

Stavili sme na individuálny prístup. Zvolili sme "VIP formu", v ktorej má jeden lektor prideleného len a iba jedného účastníka. To je dôvod, prečo je počet ľudí, ktorých prijímame obmedzený. Uvidíme, koľko ďalších kurzov sa podarí personálne vykryť v rovnakom štýle. Speechcraft, ktorý sme tento mesiac rozbehli však taký bude na betón. Menší počet účastníkov nám poskytuje aj ďalšie výhody. Ak nás bude veľa, nebude dosť priestoru pre všetkých na každom stretnutí. A čo si budeme nahovárať. Kto nie je zvyknutý vystupovať verejne, tréning zvláda omnoho jednoduchšie, ak je jeho publikum (minimálne zo začiatku) malé. Veľa účastníkov naraz, rovná sa veľké publikum.

Lektori so svojimi zverencami pracujú aj mimo stretnutí. Počas týždňa sa každý účastník venuje príprave prejavu a podľa potreby jednotlivé kroky konzultujú online.

Veľký problém kurzov

Interview

Po skončení ostáva človek sám a často bez priestoru na pokračovanie v praktickom tréningu. Tu máme náskok. Kto ma záujem pokračovať, je prizvaný k členstvu v klube TM Košice. V súčasnosti dokonca rozbiehame pilotný program mentoringu. V čom spočíva? Lektor, ktorého si účastník počas kurzu vybral, sa stáva jeho mentorom a naďalej mu pomáha v napredovaní aj po skončení kurzu.

Prvé stretnutie máme za sebou. Lektori rozdaní, prvé improvizácie zvládnuté a týždeň tvrdej prípravy začína. Odkaz na viac info o kurze nájdeš na vrchu našej stránky, trefne pomenovaný Speechcraft.

Interview

príspevkom Ti deň osviežil Chlapík od PR