O nás

Kluby Toastmasters sú určené pre tréning komunikačných, rečníckych a vodcovských zručností. Cieľom je učiť sa praxou, pomocou spätnej väzby a vlastným tempom s priateľskou podporou ostatných členov klubu. Sme členmi medzinárodnej organizácie Toastmasters International.

Členstvo v klube je určené pre každého, kto chce:

  • Vedieť pútavo rozprávať
  • Zbaviť sa nervozity pri verejnom vystupovaní
  • Vedieť efektívne manažovať
  • Nadobudnúť a trénovať svoje organizačné schopnosti