Interview s novou členkou Olgou

Prinášame ďalší rozhovor zo série interview s novými členmi klubu Toastmasters Košice.

Interview

1. Ako si sa dozvedela o Toastmasters?

O Toastmasters som sa dozvedela od svoje ruskej známej.

2. Prečo si sa rozhodla stať členom?

Rozhodla som stať členom klubu pretože chcem lepšie rozprávať po slovensky na verejnosti.

3. Aké sú tvoje najbližšie rečnícke a/alebo líderské ciele?

Moje najbližšie rečnícke ciele... Chcela by som využiť svoje schopnosti a zručnosti v rozprávaní tak, aby som dokázala zaujať neznámych ľudí.

Toastmasters Košice