(DP) Denník prípitkára

(čítanie na 3 min)

Prípitkár môže byť pojem mierne zavádzajúci. Aby sme predišli nedorozumeniam, je to voľný preklad anglického Toastmasters. Už si si stihol domyslieť, že som sa k tejto skupine pridal. Keď som ich prišiel obzrieť, dostal som informácie z prvej ruky, ale stále mi to bolo akosi málo. Zišla by sa nejaká sonda, ktorá dokáže chronologicky ukázať posun v schopnosti vystupovania. Aby mal človek z vonku možnosť urobiť si predstavu, aké pokroky môže od členstva v TM reálne očakávať po mesiaci, dvoch, polroku ... A tak sa zrodil nápad rubriky Denník prípitkára.

(zdroj obrázku v upútavke: https://www.atlasobscura.com/articles/best-drinking-toasts-and-cheers)

Interview

(zdroj: https://mcgregoramasa.org/2022/04/06/your-secret-weapon-in-achieving-your-goals/ woman-having-brilliant-idea-colorful-lightbulb-above-head-picture-id669687716/)

Vysvetlím, o čo ide

Som relatívne nový člen TM Košice. V čase založenia tejto rubriky som v klube tri mesiace. Ked si spočítaš, že stretnutia sa konajú raz za dva týždne, malo by byť za mnou šesť stretnutí. Nie vždy sa podarí zúčastniť, preto som reálne bol na štyroch. Zatiaľ som stihol jeden úvodný pripravený prejav, v ktorom bolo úlohou predstaviť sa. Okrem toho sa pravidelne zapájam do improvizácií. Predchádzajúce skúsenosti s vystupovaním na verejnosti boli mizivé. Snáď len školské recitačné vystúpenia na Deň matiek. Prečo to píšem? Lebo som výskumná vzorka určená na pozorovanie.

Interview

V denníku prípitkára budem podávať dojmy a postrehy bežného člena, zamerané na pripravený a improvizovaný prejav. Veľky potenciál pre praktické využitie vidím aj v moderovaní. Mať na jednom stretnutí pripravený prejav a zároveň moderovať je náročné (aspoň zatiaľ). Preto je možné, že ak budem moderátor stretnutia, prejav vynechám a v denníku sa povenujem rozboru moderovania. Príspevky budú chronologicky zoradené, aby bolo vidieť, ako schopnosti prezentácie a vystupovania postupom času (ne)rastú.

Menej je viac ... niekedy

Určite nečakaj rozpisovanie na 300 riadkov. Zopár trefných pripomienok, úspechy, nezdary, nervozita na pódiu. Postrehy čo bolo zlé a prečo. Skúšanie tipov z kníh či internetu a spätná väzba či fungujú. Ak bude záujem o ucelené články vysokej informačnej úrovne, nevravím nie. Ale bude to mimo tejto rubriky. Ak má byť text nabitý informáciami, musí byť samozrejme podstatne rozsiahlejší. A ak sa rozpíšem o každom stretnutí na 15 minút, nikto to čítať nebude.

Interview

Budem sa snažiť o čo najväčši počet prejavov (ideálne každé stretnutie), lebo jeden prejav za tri mesiace nemá význam. Ak má byť naša mierka valídna, musí byť frekvencia čo najvyššia. Možno to osloví aj iných členov a budú chcieť zdieľať vlastné skúsenosti. V TM sa učíme veci za pochodu a tento blog k tomu patrí. Preto sa aj jeho podoba bude vyvíjať postupne. Zatiaľ to bude o dojmoch, aby si vedel, čím si bude treba prejsť. Uvidíme aká bude odozva a od toho sa odvynie ďalší postup. Články tejto rubriky budú v názve označené v zátvorke DP a poradové čislo. Napríklad (DP2.)

príspevkom Ti deň obohatil: chlapík od PR