Zmena organizácie online stretnutí (február – marec 2021)

Počas najbližších dvoch mesiacov budeme robiť stretnutia trochu inak. Chceme, aby boli hlavne o zábave a radi by sme uvítali nových hostí, z ktorých sa možno stanú členovia. Viac už v ozname nášho prezidenta, Vlada Kasardu.

Toastmasters afterparty

Noví členovia sú pre klub esenciálni, potrebujeme ich aby sme rástli a napredovali. Našim cieľom je vytvoriť kratšie a atraktívnejšie stretnutia. Chceme oslovili široké publikum, kamarátov, kolegov, známych i ostatných ľudí v online priestore. Ak sa nám podarí vzbudiť záujem u hostí, je vyššia šanca, že nás sami oslovia a stanú sa členmi. Nasledujúce pravidlá boli sformulované s takýmito smerodajnými bodmi pre náš klub:

I. SPOLU RASTIEME – chceme získať nových členov

II. SPOLU SA BAVÍME – Toastmasters má byť relax, nie práca

III. SPOLU SME Toastmasters! – všetci si aktívne promujeme stretnutia a klub

 1. Mení sa frekvencia stretnutí na týždenné
 2. Stretnutia budú každý pondelok

  (Za ZOOM platíme fixnú sumu mesačne, chceme využiť potenciál online prostredia)

 3. Začiatok o 18:00. Príchod členov medzi 17:55-18:00
 4. Prvých 15 min. stretnutia je venovaných na zoznámenie sa s hosťom, doladenie technických vecí a obsadenie kvantitatívnych úloh
 5. Koniec stretnutia 19:15

  (Cielime na kratšie a uvoľnenejšie stretnutia do 75 min max!)

 6. Moderátori sa budú striedať nasledovne:

  • Február: A, B, A, B
  • Marec: C, D, C, D

  (Zavádzame model dvojtýždennej rotácie moderátorov. Ten umožní moderátorovi po jeho prvom vystúpení zapracovať spätnú väzbu od súhrnného hodnotiteľa. Pri terajšom modeli rotácie sa moderátor dostal k opätovnému moderovaniu o niekoľko týždňov/mesiacov. Moderovať môžu len členovia, ktorí úspešne ukončili 1. level Pathways)

 7. Na stretnutí budú 2 pripravené prejavy

  (Celkovo je 8 prejavov do mesiaca = väčšia príležitosť pre vás napredovať v projektoch)

 8. Rečník s pripraveným projektom je povinný si sám nájsť hodnotiteľa v dostatočnom predstihu pred stretnutím a informovať ho o projekte:

  • Hodnotiteľovi pošle projekt, hodnotiaci hárok
  • Konzultuje s ním, na aké body by sa mohol hodnotiteľ zamerať počas hodnotenia
 9. Moderátor improvizácii:

  • Prednostne vyvoláva členov klubu, ktorí nerečnili
  • Od členov sa očakáva, že budú rečniť a výzvu moderátora neodmietnu
  • Hostí priamo neoslovuje, všeobecne ich môže vyzvať či nemajú záujem vystúpiť (V online prostredí sa nám priame presviedčanie neosvedčilo, môže byť vnímane ako nátlak od ľudí z neznámeho prostredia)
 10. Organizácia stretnutia – Moderátor – miesto – čas

  Na najbližšie 2 mesiace zavádzame voľnejšiu organizáciu. Fixne sa určujú moderátori ktorí budú vopred známi a budú dočasne plniť aj úlohu predsedajúceho. Rečníci sa budú ďalej hlásiť cez easy-Speak. Hlásia svoj prejav i hodnotiteľa.

  Ostatné kvantitatívne úlohy

  • Časomerač
  • Gramatický korektor
  • Zberač slovnej vaty
  • Strážca pozornosti
  • Moderátor improvizácii
  • Hodnotiteľ improvizácii
  • Súhrnný hodnotiteľ

  Budú obsadzované na začiatku stretnutia. Na to je vyhradených prvých 15 minút, resp. čas 17:55-18:15.

 11. V záujme každého člena klubu by malo byť promovanie stretnutia

  Chceme spoločne naplniť naše ciele. Chceme spraviť reklamu nášmu klubu Toasmtasters Košice ako v Košiciach tak aj na Slovensku. Je super pocit rozprávať pred kamarátmi a známymi a ukázať im čo ste dosiahli v klube. Pochváľte sa svojimi nadobudnutými vedomosťami.

  Hovorte o klube, pozývajte osobne, píšte chytľavé statusy, natočte si videjko a spropagujte váš nadchádzajúci projekt. Naučme sa rozprávať na kameru a propagujme sa v online priestore. Je to veľký potenciál.

 12. Hore uvedené zmeny potrvajú do konca marca. Verím, že za zabavíme.

Vladimír Kasarda

prezident klubu Toastmasters Košice