Novinky v našom klube

Ako budú vyzerať stretnutia klubu v najbližších mesiacoch a čo sa mení z pohľadu vzdelávania?

Vzdelanie

Ahojte, rozhodol som sa vás osloviť mailom. Cieľom je, aby ste všetci boli informovaní o dianí v klube.

V prvom rade, ak to ešte neviete, po Romanovi som prebral rolu VPE. V otázkach ohľadom vzdelávania sa obracajte priamo za mnou.

Obnovil som mailing list Toastmasters Košice na adrese [email protected]. Odteraz sú v ňom všetci členovia klubu. Využívať tento mail budeme predovšetkým na takéto oznamy.

Počas februára a marca sme rozbehli experiment v snahe osloviť a získať potenciálnych nových členov. Bez ohľadu na výsledok prechádzame od apríla na stretnutia v periodicite raz za dva týždne. Tak ako sme všetci zvyknutí.

Od apríla budú na stretnutiach povolené dva pripravené prejavy. Výnimočne môžem zahrnúť aj tretí. V prípade záujmu ma kontaktujte individuálne. Tendencia je však skôr opačná. Sme radi, ak sa nájde čo len jeden záujemca. Takže smelo do toho...

Čo sa týka moderovania, osvedčil sa nám model rotácie moderátorov ABAB. Čo to znamená? Vždy budem na aktuálny mesiac obsadzovať dvojicu moderátorov. Prvé stretnutie odmoderuje moderátor A, druhé stretnutie moderátor B. Tretie stretnutie opäť A, štvrté B. Pre mňa to znamená o niečo menej práce pri obsadzovaní rolí, pre vás to znamená možnosť zapracovať spätnú väzbu z vášho prvého moderovania. Myslím si, že môžeme len získať.

Vo februári sa striedali Vlado Kasarda s Mirkou Hreškovou, marec odmoderujem ja a Nely. Ohľadom ďalších mesiacov vás budem oslovovať individuálne. Verím, že sa dohodneme.

V easy-Speaku som nahodil termíny až do júna. Môžete začať pomaličky plánovať prejavy. A len pripomeniem, že odteraz si hodnotiteľa hľadáte vy. Pokiaľ si ho nenájdete, včas vám to pripomeniem.

Poslednú informáciu spomeniem už len tak na okraj. Ak plánujete ako členovia klubu pokračovať aj naďalej, blíži sa obnova členského. K tomu však budete informovaní samostatne.

Vďaka,

Vlado Záhradník, VPE