Nové vedenie klubu

Členovia si zvolili nové vedenie klubu.

Vzdelanie

Členovia si na svojom 232. stretnutí, ktoré sa konalo 23.5.2022, zvolili nové vedenie klubu. Noví vedúci budú riadiť klub od 1.7.2022 do 30.6.2023. Niektorí z nich boli ochotní zobrať aj viac ako jednu rolu, za čo im ďakujeme. A už teraz sa tešíme na ďalšiu úspešnú sezónu.

Nové vedenie

  • Prezident: Vladimír Záhradník
  • Viceprezident pre vzdelávanie a členstvo: Vladimír Kasarda
  • Viceprezident pre vzťahy s verejnosťou a pokladník: Juraj Blaško
  • Tajomník a technický vedúci: Miroslav Kajňák